Jak wygląda dzień pracy geodety

Geodeta wbrew przekonaniom pracuje przez wszystkie pory roku. Bez względu na to czy jest mroźna zima i związane z tą porą roku warunki atmosferyczne. Czy gorące i suche lato. Wszystko podlega stałemu i niezmiennemu schematowi. System pracy ogólnie polega na wykonaniu prac terenowych w pierwszej kolejności. W drugiej kolejności opracowania kameralne.

Prace terenowe

Firma geodezyjna rozpoczyna dzień pracy z samego rana około godziny siódmej lub ósmej. Po zgłoszeniu pracy w ośrodku dokumentacji geodezyjnej, geodeta analizuje materiały. Dokumenty jakie zostały przygotowane przez urzędnika pracującego w dziale przygotowania materiałów prac geodezyjnych lub przez automat. Automatyczne przygotowanie dokumentów od niedawna przyspiesza roboty. Można poza godzinami pracy urzędów pozyskać dokumenty lub uzupełnić poprzez zgłoszenie uzupełniające. Analiza polega na sprawdzeniu czy się nadają do użycia oraz weryfikacji aktualności i kompletności otrzymanych materiałów . Przygotowaniu podlegają współrzędne osnów geodezyjnych i wpisaniu do instrumentów do odszukania w terenie. Należy wydrukować mapę wywiadu nie zapominając przy tym o rastrach mapy analogowej. W teren oprócz tachimetru, odbiornika satelitarnego, niwelatora należy wziąć czerwony pisak, szkicownik, ołówek. Potrzeba spakować też statyw drewniany oraz statyw aluminiowy, tyczki, łatę niwelacyjną czy żabkę. Przydatna może okazać się ruletka lub dalmierz laserowy. Do tego pozostaje założyć kalosze i ruszać mierzyć świat. Po wykonaniu całości prac terenowych i powrocie do biura zgrywamy dane z instrumentów. Najczęściej korzystając z bezprzewodowej wymiany danych bluetooth lub standardowo poprzez kabel.

Prace kameralne

Stanowią dłuższą część wykonania zlecenia. Stoimy przed zadaniem skompletowania operatu technicznego. Przepisy prawa ściśle określają jak ma być skompletowany operat, jakie dokumenty mają się w nim znaleźć. W terenie zostały opracowane mapa wywiadu terenowego oraz jak nazwa wskazuje szkic polowy. Dołączamy kartki do operatu i sporządzamy pozostałe, w zależności od celu pracy. Jeśli jest to praca ewidencyjna sporządzamy wykazy zmian danych ewidencyjnych oraz wykazy punktów granicznych. Natomiast gdy praca nie obejmuje ewidencji gruntów i budynków wystarczy sporządzić mapę, przygotować plik do wprowadzenia do zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Plik można wysłać do urzędu korzystając z portali. Konto na portalu może założyć każdy wykonawca prac geodezyjnych. Każdy operat zawiera sprawozdanie techniczne, gdzie należy opisać szczegółowo przebieg roboty, czego dotyczy, w jakim okresie była wykonywana czy zamieścić lokalizację obiektu.

Przekazanie do urzędu

Operat oddajemy do działu weryfikacji we właściwym miejscowo ośrodku. Po negatywnej weryfikacji operatu czekają nas poprawki. Po wszystkich poprawkach otrzymujemy uwierzytelnione przez urząd dokumenty.